Lezingen en Workshops


Moederoverste is beschikbaar voor voordrachten in grotere en kleinere kringen, over onderwerpen rond spiritualiteit en rituelen. Ook gespreksgroepen kunnen een beroep op haar doen.
Zie de lijst van bestaande voordrachten en workshops hierna. Specifieke onderwerpen kunnen in overleg worden afgesproken.

Website design: studioBaron.nl, Foto's: (c) Maarten Haverkamp