Wat biedt Moederoverste?

Moederoverste biedt pastorale dienstverlening en geestelijke begeleiding, zonder kerkelijke of religieuze binding, bij onder andere inzegening van levensverbintenissen, bij rouwceremonies, welkomstrituelen en crisisituaties. Dit houdt in het op maat ontwerpen en uitvoeren van verschillende rituelen, alsmede het geven van intensieve begeleiding tijdens persoonlijke crises. Moederoverste wil mensen bijstaan bij het zoeken naar hun eigen wortels, waarden en tradities en naar vormen om deze tot uitdrukking te brengen. Moederoverste werkt in binnen- en buitenland, in het Nederlands, Frans, Engels en Italiaans.

Website design: studioBaron.nl, Foto's: (c) Maarten Haverkamp